Cramo

Internevent

Occasion fick i uppdrag att konceptualisera och producera Cramos interna kick-off 2014 för sina 1200 medarbetare. Eventet hade syfte att utbilda och aktivera kring företagets värderingar och nya kundlöften inför en kommande stor extern lansering.

Utmaning

För att lyckas med en extern lansering måste man börja internt.

Utmaningen låg i att öka kunskapen om företagets värderingar och framförallt att förstå, acceptera och leverera på tre helt nya kundlöften.

Lösning

Under konceptet ”The Cramo story” samlades alla anställda under två dagar i en specialbyggd upplevelsevärld. Genom stationer med olika workshops och rollspel aktiverades medarbetarna. På kvällen var det premiär för den hårdrocksinfluerade Cramolåten där företagets värderingar och kundlöften ingick i den specialskrivna texten. För att bekräfta sitt engagemang fick alla närvarande som avslutning signera en stor ”avtalsvägg” med sina tumavtryck.

Resultat

Resultatet blev en markant ökad kunskap om värderingarna och kundlöftena. Medarbetarna fick även verktyg för att följa upp arbetet ute på depåerna samt förståelse för hur man kan samarbeta mellan regionerna. Projektet har blivit nominerat i kategorien Årets Interna Event i branschtävlingen Gyllene Hjulet.