Fortum

Laxsläppet

Occasion har under fyra års tid arbetat med utomhuskampanjen ”Laxsläppet” för Fortum Sverige AB.

Sedan 2013 släpper Fortum tillsammans med Stockholms stad och HEBA ut 30 000 laxar och havsöringar i Stockholms ström. Detta för att påvisa att vi lever i en av världens renaste huvudstäder och något som Fortum är med och bidrar till.

Utmaning

Laxsläppet har genomförts sedan 70-talet som ett led i arbetet för en renare stad. Vår utmaning bestod i att på ett effektivt sätt skapa kännedom samt att knyta aktiviteten till Fortums övriga initiativ för en renare stad.

Lösning

Med ett lokalt och humoristiskt tilltal i copyn och ett fokuserat medieval (buss, tunnelbana och Facebook) skapades kännedom kring både aktiviteten och Fortums arbete för en renare stad.

Resultat

Kampanjen var mycket framgångsrik, var tredje stockholmare såg den och mer än fyra av tio blev mer positivt inställda till Fortum efteråt. Aktiviteten fick ett stort genomslag och nådde ett mediavärde i förtjänad media på över 1.6 miljoner.

I Corporate Engagement Awards 2015, en internationell tävling som lyfter fram kampanjer och program där samhällsengagemanget står i fokus, vann kampanjen ett brons.