Saab

experience center

I samband med att SAAB flyttade sitt huvudkontor till centrala Stockholm, valde man att skapa ett Experience Center, som går under namnet The Edge. Occasion fick i uppdrag att designa och producera The Edge.

Målet var att skapa ett Experience Center där man kan mötas och lära känna SAABs produkter och tjänster, på ett informativt och engagerande sätt. Målgrupperna är kunder, studenter och andra intressenter. Både svenska och internationella.

utmaning

Utmaningen var att översätta SAABs tre centrala designelement: asymmetri, djup och en 21-gradig vinkel – till fysiska lösningar och material. Samtidigt som material och lösningar ska förmedla den tyngd och trygghet som varumärket står för. De praktiska utmaningarna var en lokal med begränsad takhöjd, behov av att skapa multifunktionella miljöer samt kommunicera både produkter och SAABs Thinking Edge.

Lösning

Ett tydligt designsystem med hörnpelarna asymmetri, djup och den 21-gradiga vinkeln togs fram. Samtliga ytor som besökarna kan tänkas vidröra är i materialet Corian för att ger ett svalt och stabilt uttryck. Väggpartier delas av med den 21-gradiga vinkeln och asymmetrin genomsyrar allt från väggar, möbler och receptionsdisken. Djupet skapas med belysning och andra effekter.

Hela lokalen är utrustad med ett trådlöst gränssnitt som gör att en person själv kan styra hela lokalen vid presentation av olika produktområden.

Occasions uppdrag har varit design och formgivning av lokalen, utvalda möbler, kommunikativa ytor, bildmanér etc. Occasion har även ansvarat för projektledning och produktion/byggnation. Formgivning har skett tillsammans med Simon Gate. Adapt har ansvarat för teknik och ljussättning.