Sandvik

150-årsjubileum

Occasion fick det hedrande uppdraget att utforma, planera och producera Sandvik-koncernens 150-årsjubileum 2012. Förutom själva firandet var målet att stärka varumärket både internt och externt.

Uppdrag

Att skapa ett koncept som omfamnade alla jubileumsaktiviteter, oavsett kultur, tillfälle och kanal.

Sandvik ville visa upp en enad bild av företaget för alla sina 55 000 medarbetare runt om i världen och visa vägen mot en ljus framtid. Jubileet var också ett bra tillfälle att stärka Sandviks Employer Branding på arbetsmarknaden och bland studenter.

Lösning

Occasion tog fram en eventstrategi och konceptet ”The Sandvik Journey” med syfte att spegla Sandviks historia och framtid. En resa genom den 150-åriga historien, från svenskt ingenjörsskap till världsledande industri.
Firandet bestod bland annat av 5 st festkvällar för de 13 400 anställda i Sverige, en 8000 kvm stor utställning för allmänheten och globalt fick 370 utvalda Jubileumsambassadörer ansvar för att firandet genomfördes på samtliga Sandviks platser runt om i världen.

Resultat

Temat ”The Sandvik Journey” var ett kraftfullt koncept som fungerade i alla kulturer och i alla kanaler! Resultat av mätningen visade att 99,3% av medarbetarna känt att jubileet bidragit till ökad stolthet över att arbeta på Sandvik. 95,19% av studenterna som besökt utställningen kan tänka sig att arbeta på Sandvik i framtiden.