Weland

Jubileum

2017 fyllde stålindustrikoncernen Weland 70 år. Vi fick helhetsuppdraget för jubileumsåret som inkluderande  allt ifrån internt och externt firande, varumärkesaktivering till utbildning för medarbetare, återförsäljare, leverantörer och kunder. 

Utmaning

Att få alla målgrupper och samtliga 30 dotterbolag med medarbetare, återförsäljare, leverantörer och kunder att känna samma delaktighet och stolthet för Welands framgång.
Utbilda och bredda affärsmöjligheterna och nätverkandet mellan bolagen.

Lösning

Konceptet och taglinen ”70 år med en vilja av stål”  lade grunden för all kommunikation under jubileet och användes i all marknadsföring under året. Grafiken gav en ny, fräschare tonalitet som nu har implementerats genom hela koncernen efter firandet.

För att öka engagemanget kring firandet togs ett antal evenemang fram för de olika målgrupperna. Två galakvällar med skräddarsydd show för medarbetare och leverantörer, en 3000 kvm publik mässa för hela koncernen och en specialanpassad kväll för kunder och återförsäljare. Utöver detta gjordes en stor utomhuskampanj och en rad aktiveringar för att stärka varumärke och uppmärksamma firandet lokalt bland allmänheten. 

Resultat

Ett mycket lyckat konceptet, genomförande och kostnadseffektiviteten från minutiös planering.

Ett utdrag från de mätningar som gjorts av kampanj och firande:

76% av deltagarna har större förståelse för koncernen och dess bolag nu än innan jubileumsfirandet.

88% av deltagarna känner sig stoltare att vara en del av Weland koncernen än innan jubileumsfirandet.