Project Description

FORTUM KVV8, INVIGNING 

I ett steg mot att bli världens renaste huvudstad har Fortum Värme tillsammans med Stockholms Stad byggt Sveriges största biokraftvärmeverk i Värtan. Occasion fick det prestigefyllda uppdraget att ansvara för den allmäna invigningen som gick av stapen lördagen den 1 oktober 2016.

Utmaning

Att kommunicera nyttan av det nya kraftvärmeverket och dess positiva effekter, på ett sätt som både var relevant och lätt att förstå, för såväl stora som små. Samt bygga relationer  med närboende och skapa en naturlig dialog. 

Lösning

Occasion valde att använda själva kärnan i det nya kraftvärmeverket som bärare av kommunikationen, det vill säga flisen. Det biologiska och förnybara bränsle som verket drivs av.

All vår vardagliga konsumtion av el och värme översätts till den mängd flis som går åt för att producera elen eller värmen. Till exempel motsvarar 0,3 kg flis ett uppvärmt vardagsrum under 1 timmes tid med el som blir över och räcker till minst 4 avsnitt av favorit serien, eller att ladda mobiltelefonen 38 gånger om. För en varm dusch efter träningspasset klarar man sig på 0,9 kg flis i 5 minuter.

Besökarna fick följa flisets väg, från skogsproduktionen med en avverkningsmaskin hela vägen in i kraftvärmeverket och den imponerande turbinen.

Väl inne i verket hade vi en special skriven guidad rundtur. Skapad med digitala enheter, så att alla kunde gå i sin egen takt och vi kunde hantera den stora mängd besökare som närvarade.
För att skapa uppmärksamhet kring eventet och bjuda in besökare gjorde vi ett antal nedslag i Stockholm under veckorna innan invigningen för att kommunicera hållbar energi. Detta uppnåddes genom en dialog med allmänheten bland annat via en foodtruck.

Resultat

Över 1 000 personer besökte världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö under dagen. Besökarna var mycket positiva och nöjda med dagen. Fortum skapade många nya relationer till närboende och gav besökarna enkla, tydliga och bra historier att berätta vidare.