Inspirerande

varumärken

Först Nike och nu Gilette. Varumärken som tar ställning och vågar stå upp för det de tror på och bli en aktiv röst i samhällsdebatten.
Vi kommer förhoppningsvis få se mer av detta under 2019 då det faktiskt utvecklar och stärker varumärkenas position på marknaden.
Detta är ett mycket bra och inspirerande exempel, då det är ovanligt att så kallade ”maskulina” varumärken vågar ta ställning och stå upp för någonting.

Vill du veta mer, kontakta Richard Farman, Creative Director
Tillbaka till trendöversikt