Event

Marketing ​Evolution

An era of Data, Technology and Revenue Impact.

En kort inblick från en rapport sammanställd av Harvard Business Review och deras Analytic Services.

I en post-digital värld räcker det inte med att bygga affärsrelationer på nätet. Digitala annonser har blivit till vitt brus, online marknadsföringskanaler ser allt mindre avkastning, och målgrupperna blir allt svårare och svårare att nå och engagera.

Mer än någonsin är det avgörande för företag att gå utöver det digitala för att skapa meningsfulla relationer. Vi lever i en social ekonomi, en relationsekonomi, där upplevelserna står i centrum.

Vi vet ju att konsumenterna kräver alltmer mänskliga och personliga upplevelser. Och även fast Event och Brand Experience har visat sig vara den mest effektiva marknadsföringskanalen för världens inflytelserikaste företag och organisationer, är det många som fortfarande tror att det är svåra att mäta, att det är oförutsägbart och inte ROI-drivet.

Evenemangsbranschen har under de senaste åren genomgått en fullständig renässans. Fram till ganska nyligen så fanns det inte tillräckligt lämpliga verktyg för att spåra eventkampanjer från början till slut. Nu, med den växande investeringen inom upplevelsemarknadsföring, och med stöd av en mognare och bättre teknik med möjlighet till att samla enorma mängder av data, är det inte längre acceptabelt för eventmarknadsförare att rapportera om anekdotiska resultat.

På Occasion har vi sett detta hos våra egna kunder. Vi kallar dem Event Optimizers, och de är de som överskrider affärsmålen och fångar kritiska marknadsandelar.  De är de som direkt kan koppla sina investeringar till intäkter. Vad betyder detta för marknadsförare och framtidens upplevelsemarknadsföring?

Vi har arbetat med en rapport från Harvard Business Review Analytic Services för att förstå konsekvenserna. När vi har tittat på företag med hög tillväxt så ser vi om och om igen samma tre attribut: en investering i integrerad eventteknik; en förmåga att mäta resultat från toppen till botten - från början till slut och en strategisk förflyttning från sponsrade evenemang till mer egna och ägda upplevelser och rättigheter.

I rapporten kan man ta del av kraftfulla insikter i arbetet med eventstrategier från mer än 700 ledande befattningshavare och ta del av de väsentliga komponenterna för att bygga upp egna intäktsstyrda evenemang. Vi förstår här varför världens snabbast växande företag investerar allt mer i evenemang och Brand Experience och varför ROI och teknik är kärnan i varje framgångsrik upplevelsemarknadsföringsstrategi.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer. mattias.trotzig@occasion.se

Tillbaka till trendöversikt